10 Street Foods You Need To Try When In Hanoi

10. Bánh tráng

9. Xoi (Sweet Sticky Rice)

8. Bún riêu cua

7. Thap cam

6. Bánh tôm

5. Goi Cuon

4. Bánh canh

3. Banh Cuon

2. Pho

1. Bún chả